தரநிலைகள்

  • உயர் வெப்பநிலை அல்லது உயர் அழுத்தம் சேவை மற்றும் பிற சிறப்பு நோக்க க்கான அல்லாய்-ஸ்டீல் மற்றும் துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் போல்டிங் க்கான ASTM A193 A193M ஸ்டாண்டர்ட் விவரக்குறிப்பு
  • குறைந்த வெப்பநிலை சேவைக்கான அல்லாய்-ஸ்டீல் மற்றும் துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் போல்டிங் க்கான ASTM ஏ 320 A320M ஸ்டாண்டர்ட் விவரக்குறிப்பு
  • ASTM A325M-09 கட்டமைப்பு போல்ட், ஸ்டீல், ஹீட் சிகிச்சை 830 MPa குறைந்தபட்ச இழுவிசைவலுவை தரநிலை விவரக்குறிப்பு
  • ASTM A563M கார்பன் மற்றும் அல்லாய் ஸ்டீல் நட்ஸ் தரநிலை ஸ்பெசிஃபிகேசன் (மெட்ரிக்)