Tiêu chuẩn

  • ASTM A193 A193M tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hợp kim-thép và thép không gỉ Ống Hút bi cho nhiệt độ cao hoặc dịch vụ áp cao và đặc biệt Mục đích khác
  • ASTM A320 A320M tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hợp kim-thép và thép không gỉ Ống Hút bi cho dịch vụ thấp Nhiệt độ
  • ASTM A325M-09 tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cấu Bu lông, thép, xử lý nhiệt 830 MPa tối thiểu Tensile Strength
  • ASTM A563M Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho Carbon và hợp kim thép Nuts (Metric)